ГоловнаНОРМАТИВНА БАЗАЗАКОНОДАВЧІ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ
 Версія для друку

ЗАКОНОДАВЧІ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

 1. Конституція України https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1183527767615714
 2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI  https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B0-17
 3. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1235

 1. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 02.1998 №103/98-ВР

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80/page

 1. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 № 1550-III https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1550-14
 2. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 №389-VIII https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/389-19
 3. Закон України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 27.02.1991 року

№791-ХІІ  https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/791%D0%B0-12

 1. Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-12
 2. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 03.2003 № 638-IV. https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/638-15
 3. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 02.1994 №4004-XII. https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
 4. Закон України «Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання» від 14.01.1998 р. №

 https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/15/98-%D0%B2%D1%80

 1. Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 04.2000 р. № 1645-III.https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1645-14
 2. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/39/95-%D0%B2%D1%80
 3. Закон України «Про зону надзвичайної екологічної ситуації» від 13.07.2000 №1908-ІІІhttps://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1908-14
 4. Закон України «Про державний матеріальний резерв» від 01.1997 р. №1/97-ВР. https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/51/97-%D0%B2%D1%80
 5. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 N 2245-III) https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2245-14
 6. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.91 №1264-XIIhttps://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
 7. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2694-12 
 8. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» 11.1992     № 2801-XII    ...https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2801-12
 9. Закон України «Про національну безпеку України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2469-19
 10. Закон України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» від 03.2012 № 4499-VI https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4499-17
 11. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

 

  ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 1. Постанова КМУ від 14.06.2002р. № 843 «Про затвердження Загального положення про спеціальну Урядову комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру і Загального положення про спеціальну комісію з ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру регіонального, місцевого та об'єктового рівня» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/843-2002-%D0%BF
 2. Постанова КМУ від 11.07.2002р. № 956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/956-2002-%D0%BF
 3. Постанова КМУ від 15.02.2002р. № 175 «Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/175-2002-%D0%BF
 4. Постанова КМУ від 29.08.2002 р. N 1288 «Про затвердження Положення про Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1288-2002-%D0%BF
 5. Постанова КМУ від 19.08.2002р. № 1200 «Про затвердження Порядку забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1200-2002-%D0%BF (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №340 (340-2017-п ) від 18.05.2017р. https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1200-2002-%D0%BF )
 6. Постанова КМУ від 24.03.2004р. № 368 «Про затвердження Порядку класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за їх рівнями» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/368-2004-%D0%BF
 7. Постанова КМУ від 15.10.2004р. № 1373 «Про затвердження Положення про порядок здійснення перевезення радіоактивних матеріалів територією України» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1373-2004-%D0%BF
 8. Постанова КМУ від 25.11.2009р. № 1262 «Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників» https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1262-2009-%D0%BF
 9. Постанова КМУ від 21.11.2012р. № 1115 «Про затвердження Порядку підготовки та підвищення кваліфікації осіб, які зобов'язані надавати домедичну допомогу» https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1115-2012-%D0%BF
 10. Постанова КМУ від 21.11.2012р. № 1116 «Про затвердження Типового положення про центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1116-2012-%D0%BF
 11. Постанова КМУ від 21.11.2012р. № 1117 «Про затвердження Типового положення про станцію екстреної (швидкої) медичної допомоги» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1117-2012-%D0%BF 
 12. Постанова КМУ від 26.06.2013р. № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту» https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-%D0%BF
 13. Постанова КМУ від 26.06.2013р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF
 14. Постанова КМУ від 23.10.2013р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF
 15. Постанова КМУ від 09.10.2013р. № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій» https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF
 16. Постанова КМУ від 09.10.2013р. № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-%D0%BF
 17. Постанова КМУ від 30.10.2013р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру» https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/841-2013-%D0%BF
 18. Постанова КМУ від 21.08.2013р. № 616 «Про затвердження Положення про добровільні формування цивільного захисту» https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/616-2013-%D0%BF
 19. Постанова КМУ від 09.01.2014р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF . (Із змінами ПКМУ № 659 від 17.07.2019р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/659-2019-%D0%BF  )
 20. Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1052 «Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248721664
 21. Постанова КМУ від 17.06.2015р. № 409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/409-2015-%D0%BF/print1443604412576590 (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 100 від 21.02.2018р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-2018-%D0%BF#n16 )
 22. Постанова КМУ від 08.07.2015 № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/469-2015-%D0%BF (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1158 від 27.12.2018 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158-2018-%D0%BF#n2 )
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року №409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2015-%D0%BF
 24. Постанова КМУ від 30.09.2015р. № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2015-%D0%BF (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 657 від 24.07.2019р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/657-2019-%D0%BF#n2  )
 25. Постанова КМУ від 26.10.2016р. № 763 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/763-2016-%D0%BF
 26. Постанова КМУ від 27.09.2017р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF
 27. Постанова КМУ від 10.03.2017 № 138 «Про деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/138-2017-%D0%BF
 28. Постанова КМУ від 09.03.2017 № 6 «Про затвердження переліку об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/6-2014-%D0%BF
 29. Постанова КМУ від 28.03.2018 р. № 230 «Про внесення змін до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2018-%D0%BF
 30. Постанова КМУ від 26.07.2018 р. № 592 «Про внесення змін до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/592-2018-%D0%BF#n2
 31. Постанова КМУ від 22 травня 2019 р. № 507  «Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ» https://zakon.rada.gov.ua › 507-2019-п

 

Розпорядження КМУ

 1. Розпорядження КМУ від 31 січня 2018 р. № 43-р «Про схвалення Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-shvalennya-koncepciyi-rozvitku-
 2. Розпорядження КМУ від 11.07.2018 № 488-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/488-2018-%D1%80/print

 

Накази МВС, МОЗ, ДСНС України

 Накази МВС
 1. Наказ МВС України від 03.07.2014р. №631 «Про затвердження Положення про Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту Державної служби України з надзвичайних ситуацій». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0853-14
 2. Наказ МВС від 04.09.2014 № 905 «Про затвердження Вимог до переліку та змісту документів для надання експертного висновку про рівень надзвичайної ситуації» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1193-14
 3. Наказ МВС України від 17.09.2014р. №963 «Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-14
 4. Наказ МВС України від 13.11.2014р. №1213 «Про затвердження Порядку ведення реєстру атестованих аварійно-рятувальних служб». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1621-14
 5. Наказ МВС України від 26.12.2014р. №1406 «Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-15
 6. Наказ МВС України від 30.12.2014р. №1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0252-15
 7. Наказ МВС України від 21.10.2014 р. №1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1398-14
 8. Наказ МВС України від 15.06.2017р. №511 «Про затвердження Порядку організації службової підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0835-17
 9. Наказ МВС від 10.07.2017р. № 579 «Про затвердження Методики планування заходів з евакуації» https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0938-17
 10. Наказ МВС від 31.10.2017 № 1129 «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії територіальних органів поліції та міжрегіональних територіальних органів Національної поліції України під час реагування на надзвичайні ситуації, у випадку уведення правового режиму воєнного чи надзвичайного стану», зареєстрований в Мін’юсті 19.01.2017 за № 85/29953 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-17
 11. Наказ МВС від 10.04.2017 № 301 «Про затвердження Правил охорони життя людей на водних об’єктах України», зареєстрований в Мін'юсті 04.05.2017 за № 566/30434 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-17
 12. Наказ МВС України від 26.04.2018р. №340 «Про затвердження Статуту дій у надзвичайних ситуаціях органів управління та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0801-18
 13. Наказ МВС від 09.07.2018 № 579 «Про затвердження Вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» від 28.08.2018 №16-780/01) (Додаток 1, 2, 3; Вимоги 1, 2, 3).
 14. Наказ МВС України від 06.08.2018р. №658 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0969-18
 15. Наказ МВС України від 16.10.2018р. №835 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-18
 16. Наказ МВС України від 05.11.2018р. №879 «Про затвердження Правил техногенної безпеки». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1346-18
 17. Наказ МВС України від 05.11.2018 № 884 «Про затвердження технічних вимог до загальнодержавної автоматизованої системи централізованого оповіщення» https://www.dsns.gov.ua/files/2019/5/22/884_05-11-2018.pdf
 18. Наказ МВС України і МОЗ України від 03.04.2018 № 275/600 «Про затвердження Інструкції щодо організації взаємодії між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством охорони здоров'я України в разі виникнення надзвичайних ситуацій» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2018 р. за N 479/31931, http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE31931.html
 19. Наказ МВС України від 23.04.2019 р. № 302 «Про деякі питання організації навчального процесу з функціонального навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0501-19#n4

 

НАКАЗИ МОЗ
 1. Наказ МОЗ України від 16.06.2014р. №398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-14
 2. Наказ МОЗ від 05.01.2017 № 6 «Про затвердження переліків лікарських засобів та медичних виробів, які повинні бути в складі аптечок медичних загальновійськових індивідуальних, аптечки автомобільної загальновійськової, наплічника медичного загальновійськового санітара та наплічника медичного загальновійськового санітарного інструктора», https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0113-17
 3. Наказ МОЗ України від 29.03.2017 № 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0346282-17

 

НАКАЗИ МОН
 1. Наказ МОН України від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. За № 1623/2975 https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1623-16

 

 

НАКАЗИ МНС
 1. Наказ МНС від 18.12.2000р. № 338 «Про затвердження Положення про паспортизацію потенційно небезпечних об'єктів» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0062-01
 2. Спільний наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди від 27.03.2001 № 73/82/64/122 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» (зареєстрований в Міністерстві юстиції від 10.04.2001 №326/5517) https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0326-01
 3. Наказ МНС, Мінагрополітики, Мінекономіки, Мінприроди від 27.03.2001 № 73/82/64/122, затверджений в Міністерстві юстиції 10.04.2001 за № 326/3517 «Про затвердження Методики прогнозування наслідків виливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об’єктах і транспорті» https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0326-01
 4. Наказ МНС України від 06.08.2002 № 186 «Про введення в дію Методики спостережень щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 29.08.2002 № 708/6996) https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0708-02
 5. Наказ МНС України від 16.12.2002 № 330 «Про затвердження Інструкції з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 04.03.2003 № 179/7500) https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0179-03
 6. Спільний наказ Державного комітету ядерного регулювання України та МНС України від 17.05.2004 № 87/211 «Про затвердження Плану реагування на радіаційні аварії» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 10.06.2004 № 720/9319) https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0720-04
 7. Наказ МНС України від 03.02.2005 № 59 «Про затвердження Порядку видачі непрацюючому населенню засобів індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин» (зареєстрований в Міністерстві юстиції 14.02.2005 №222/10502) https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0222-05
 8. Наказ МНС України від 08.07.2009 № 463 «Про затвердження методичних рекомендацій з організації і проведення демеркуризації» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0463666-09
 9. Наказ МНС України від 07.08.2009 № 551 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо режимів робіт особового складу підрозділів Оперативно- рятувальної служби цивільного захисту у засобах індивідуального захисту у зонах хімічного та радіоактивного забруднення» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0551666-09
 10. Наказ МНС від 10.06.2009 № 390 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони (цивільного захисту)» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN48390.html
 11. Наказ МНС України від 25.08.2009 № 582 «Про затвердження форми Примірного договору про безоплатне зберігання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони)» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN49694.html
 12. Стандарт МНС. Фільтрувальні засоби індивідуального захисту органів дихання населення у надзвичайних ситуаціях. Класифікація й загальні технічні вимоги. СОУ МНС 75.2-00013528-002:2010 https://www.dsns.gov.ua/files/2012/3/19/01_03_12.pdf

 

НАКАЗИ ДСНС
 1. Наказ ДСНС України від 12.07.2016 № 335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання».
 2. Наказ ДСНС України від 11.03.2013 № 75 «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положень про структурний підрозділ з питань цивільного захисту місцевої державної адміністрації» https://www.dsns.gov.ua/files/2013/3/13/75-1.pdf
 3. Наказ ДСНС України від 08.08.2014р. №458 «Про внесення змін до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях»

https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/46068.html  

 1. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 29.01.2014 № 44 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань» https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/62103.html
 2. Наказ ДСНС України від 30.05.2014 № 293 «Про затвердження Положення про забезпечення органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту, навчальних закладів сфери управління ДСНС України лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного постачання та Норм забезпечення органів і підрозділів (формувань) цивільного захисту, навчальних закладів сфери управління ДСНС України лікарськими засобами, медичними виробами та медичною технікою поточного постачання» https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/46224.html
 3. Наказ ДСНС від 17.07.2014 № 398 «Про попередження та ліквідацію наслідків аварій з небезпечними хімічними, біологічними та радіоактивними речовинами» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0398388-14
 4. Наказ ДСНС від 9 жовтня 2015 № 504 «Про внесення змін до Переліку відповідальних структурних підрозділів апарату ДСНС України за підприємства, установи, організації сфери управління ДСНС України» https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/45658.html
 5. Наказ ДСНС України від 15.07.2016 № 340 «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положень про структурні підрозділи з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій» http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-doc276803.html
 6. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 19.02.2016 року № 83 «Про затвердження Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях» https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/45129.html
 7. Наказ ДСНС України від 02.03.2017 № 132 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN029049.html
 8. Додаток до листа ДСНС від 08.07.2019 р. № 16-9577/163 «Рекомендації щодо проектування, введення в експлуатацію, експлуатації та технічного обслуговування (супроводження) територіальних (місцевих) автоматизованих систем централізованого оповіщення»

 

ДБН, ДСТУ
 1. ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборони». http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN68419.html
 2. ДБН Б 1.1-5:2007 «Склад, Зміст, Порядок розроблення, Погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації» http://profidom.com.ua/b-1/b-1-1/1177-dbn-b-1-1-52007-persha-chastina-sklad-zmist-poradok-rozroblenna-pogodzhenna-ta-zatverdzhenna-rozdilu-inzhenerno-tehnichnih-zahodiv-civilnogo-zahistu-civilnoji-oboroni-na-osoblivij-period-u-mistobudivnij-dokumentaciji
 3. ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час» https://undicz.dsns.gov.ua/files/2015/9/9/DSTU_2_redakciya_09_09_15.pdf
 4. ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Розділ інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN54625.html

 

Національний класифікатор України

 

 

    Твіт