ГоловнаПРО ЦЕНТРСТАТУТ
 Версія для друку

01_265.jpg

01_266.jpg

І. Загальна частина

 

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до законодавства України та є установчим документом, який регламентує діяльність НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА КИЄВА (далі – Центр).

 

1.2. Центр є бюджетною установою системи освіти у сфері цивільного захисту, яка проводить функціональне навчання (підвищення кваліфікації цільового призначення) керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі - функціональне навчання), забезпечує надання інших освітніх послуг та методичний супровід суб’єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

Засновниками Центру є Державна служба України з надзвичайних ситуацій (далі – ДСНС України) та виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі – засновники).

 

1.3. Центр в особі керівника перебуває у підпорядкуванні своїх засновників з усіх питань діяльності і керується Конституцією України, Кодексом цивільного захисту України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, ДСНС України, іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та у сфері цивільного захисту, розпорядженнями виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), цим Статутом.

 

1.4. Центр проводить функціональне навчання для потреб місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечує надання інших освітніх послуг та методичний супровід підприємств, установ, організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

 

1.5. Повне найменування:

українською мовою:

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МІСТА КИЄВА

російською мовою:

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА КИЕВА

англійською мовою:

KYIV EDUCATIONAL METHODICAL CENTER OF CIVIL PROTECTION AND SAFETY OF VITAL ACTIVIT

 

1.6. Скорочене найменування:

українською мовою:

НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва

російською мовою:

НМЦ ГЗ и БЖД г. Киева

англійською мовою:

ЕMC CP and SVA in Kyiv

Юридична адреса:

Україна, 04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 21

 

1.7. Центр є юридичною особою публічного права, має круглу печатку із зображенням Державного Герба України, своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом; кутовий штамп; іншу власну атрибутику і символіку, які реєструються відповідно до чинного законодавства, може від свого імені набувати майнових і немайнових прав і мати обов’язки; бути позивачем і відповідачем у суді.

Цивільна правоздатність Центру виникає з дня його державної реєстрації.

 

1.8. Центр є бюджетною неприбутковою установою, має самостійний баланс, відокремлене майно, реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України.

Діяльність Центру провадиться на некомерційній основі, не є підприємницькою і не ставить за мету отримання прибутку.

За організаційно-правовою формою господарювання Центр є державною організацією і заснований на державній власності.

Участь Центру в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об’єднаннях (крім навчально-наукових), утворення будь-яких спільних підприємств за його участю, філій та представництв забороняється.

 

ІІ. Завдання та повноваження Центру

2.1. Головними завданнями діяльності Центру є:

проведення функціонального навчання;

здійснення методичного супроводу практичної підготовки на підприємствах, в установах, організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

здійснення спеціальної підготовки осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;

вдосконалення форм і методів проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту, надання методичної допомоги педагогічним працівникам закладів і установ освіти з питань цивільного захисту;

координація і методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту за місцем роботи, навчання і проживання;

здійснення на контрактній основі навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за заявками підприємств, установ, організацій та фізичних осіб за відповідними програмами підготовки;

здійснення науково-методичної діяльності з розроблення навчальних планів, програм, методичних матеріалів, інших педагогічних програмних засобів, рецензування навчально-методичної літератури, статей;

здійснення методичного супроводу видання місцевими органами виконавчої влади навчальних, навчально-наочних посібників, брошур, рекомендацій, пам'яток, розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, необхідних для задоволення потреб у самостійному вивченні програм навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

здійснення методичного керівництва консультаційними пунктами з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування та надання допомоги навчальним закладам у питаннях підготовки з цивільного захисту;

надання методичних рекомендацій з питань організації, планування та здійснення заходів цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях, розроблення програмної та навчально-методичної документації з навчання персоналу діям в умовах надзвичайних, аварійних ситуацій та аварій;

розвиток професійної майстерності педагогічного складу та впровадження передового вітчизняного і міжнародного досвіду;

проведення атестації педагогічних працівників Центру з повноваженнями атестаційної комісії І рівня;

участь у заходах у рамках міжнародного співробітництва;

надання інших освітніх послуг відповідно до чинного законодавства.

 

2.2. Центр у процесі виконання головних завдань та реалізації повноважень взаємодіє з:

1) Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі – ГУ ДСНС України в місті Києві) за напрямами:

ведення обліку категорій керівного складу та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, які зобов’язані проходити функціональне навчання;

виконання планів комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту;

організація практичної підготовки з проведення на підприємствах, в установах та організаціях спеціальних об’єктових навчань, тренувань з питань цивільного захисту;

здійснення навчання посадових осіб, які до початку виконання своїх обов’язків і періодично зобов’язані проходити навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки;

залучення до проведення занять висококваліфікованих фахівців, у тому числі спеціалізованих аварійно-рятувальних служб;

здійснення просвітницьких і практично-навчальних заходів з підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з метою підвищення рівня обізнаності населення з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

перевірка організації та стану навчання працюючого населення у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях міста Києва до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій;

2) підрозділами з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районних у місті Києві державних адміністрацій за напрямами:

підготовки проектів регіональних і місцевих програм щодо здійснення заходів з підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, планів комплектування з навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та забезпечення їх повного і своєчасного виконання;

вивчення щорічної потреби місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у функціональному навчанні та ведення кількісного обліку осіб, які пройшли навчання у Центрі;

визначення регіональної складової програми функціонального навчання у сфері цивільного захисту;

розроблення та затвердження плану-графіка практичної підготовки осіб керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах, організаціях;

розроблення щорічних організаційно-методичних документів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях.

 

ІІІ. Структура та управління Центром

3.1. Структура, штат та штатний розпис Центру затверджуються відповідно до чинного законодавства.

 

3.2.  Структурні підрозділи Центру утворюються відповідно до Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності і головних завдань його діяльності та функціонують згідно з положеннями, що затверджуються в установленому порядку.

Структурними підрозділами Центру є: курси удосконалення (підвищення кваліфікації) керівних кадрів і фахівців міста Києва, центральний методичний кабінет, міжрайонні навчально-консультаційні пункти, лабораторії, інші навчальні, методичні, адміністративно-господарські підрозділи.

Курси удосконалення (підвищення кваліфікації) керівних кадрів міста Києва є базовим структурним підрозділом Центру, що проводить діяльність з функціонального навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

Центральний методичний кабінет є структурним підрозділом Центру, який здійснює науково-методичне забезпечення територіальної підсистеми та її ланок з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи, проживання та навчання у закладах загальної середньої і дошкільної освіти.

Міжрайонні навчально-консультаційні пункти здійснюють функціональне навчання фахівців районів міста Києва та методичний супровід підприємств, установ, організацій що проводять заходи практичної підготовки з питань цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

 

3.3. Безпосереднє управління діяльністю Центру здійснює директор (начальник), який діє на засадах єдиноначальності.

Кандидат на заміщення посади директора (начальника) повинен мати повну вищу освіту у сфері цивільного захисту, досвід роботи за фахом на керівних посадах у сфері цивільного захисту та педагогічний стаж роботи.

Директор (начальник) Центру призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДСНС України за клопотанням начальника ГУ ДСНС України в місті Києві і попереднім погодженням з виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією).

Директор (начальник) має двох заступників, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою ДСНС України за поданням директора (начальника) Центру.

 

3.4. Директор (начальник) є відповідальним за провадження освітньої та іншої діяльності Центру, за стан і збереження будівель та іншого майна.

Директор (начальник)  Центру у межах наданих йому повноважень:

організовує роботу, контролює навчальний процес і відповідає за результати їх діяльності;

розробляє, підписує та подає на затвердження засновникам проект Статуту Центру, розробляє за погодженням з засновниками структуру, штат та штатний розпис;

приймає на роботу та звільняє з роботи (крім заступників) працівників Центру;

організовує проходження служби особами начальницького складу згідно з вимогами чинного законодавства;

затверджує положення про структурні підрозділи Центру, функціональні обов’язки працівників, осіб начальницького складу, правила внутрішнього трудового розпорядку, забезпечує дотримання умов охорони праці;

керує роботою педагогічної ради;

забезпечує організацію та проведення контролю за виконанням навчальних планів і програм;

здійснює контроль якості роботи педагогічних та інших працівників;

застосовує заходи заохочення, накладає дисциплінарні стягнення та стягнення за порушення трудової дисципліни у межах компетенції;

погоджує з розпорядниками коштів вищого рівня проекти кошторисів та зміни до них;

розпоряджається майном і коштами відповідно до вимог чинного законодавства, укладає договори;

представляє Центр на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності;

забезпечує захист інформації з обмеженим доступом;

забезпечує ведення бухгалтерського обліку та складання звітності Центру у встановленому чинним законодавством України порядку;

виконує інші повноваження згідно з вимогами чинного законодавства України.

 

3.5. Директор (начальник) Центру є головою педагогічної ради Центру.

Педагогічна рада як колегіальний орган утворюється строком на три роки і координує питання навчальної, навчально-методичної діяльності відповідно до Статуту Центру, визначає основні напрями і завдання, форми роботи педагогічного колективу.

До складу педагогічної ради входять за посадами директор (начальник), заступники директора (начальника), завідувачі курсів, кабінетів, пунктів, інші педагогічні працівники, головний бухгалтер. Склад педагогічної ради затверджується наказом директора (начальника) Центру.

Педагогічна рада скликається не рідше одного разу на два місяці. Педагогічна рада приймає рішення за наявності не менше двох третин її членів. Рішення приймаються більшістю голосів.

Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказом директора (начальника) Центру. Секретар педагогічної ради обирається із членів ради строком на навчальний рік.

 

3.6. Органом громадського самоврядування Центру є загальні збори колективу, які розглядають у межах своїх повноважень питання навчально-методичної, економічної та фінансово-господарської діяльності.

 

3.7. Загальні збори трудового колективу скликаються не менше одного разу на рік і правомочні розглядати та приймати рішення, якщо в їх роботі бере участь не менше 2/3 загальної чисельності трудового колективу.

 

3.8. Загальні збори трудового колективу Центру:

щороку заслуховують звіти керівників структурних підрозділів та директора (начальника) Центру і оцінюють їх діяльність;

обирають виборних представників до педагогічної ради Центру;

обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства;

приймають Статут Центру за поданням педагогічної ради, а також подають пропозиції щодо внесення змін до нього;

ухвалюють Правила внутрішнього розпорядку Центру;

розглядають інші питання діяльності Центру.

Рішення загальних зборів колективу мають дорадчий характер.

 

3.9. Працівники Центру реалізують право на працю шляхом укладання трудового договору.

Трудові відносини, особливості праці та відпочинку працівників Центру регулюються законодавством України про працю.

На працівників Центру поширюються усі пільги, компенсації та соціальні гарантії. Оплата праці працівників здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством. Встановлення надбавок, доплат та преміювання працівників здійснюється тільки в межах видатків, передбачених планом використання бюджетних коштів, а також фактичних надходжень коштів за договорами.

Мінімальна заробітна плата не може бути нижчою за рівень мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

Соціальний захист працівників Центру та членів їхніх сімей забезпечує директор (начальник) Центру відповідно до чинного законодавства у межах коштів, передбачених на соціальні потреби.

Правові та соціальні гарантії працівникам забезпечуються згідно із законодавством.

Працівники підлягають страхуванню на випадок захворювання, часткової або повної втрати працездатності, загибелі (смерті) під час виконання посадових обов’язків згідно з чинним законодавством.

Інтереси трудового колективу представляє його Рада.

Рада трудового колективу:

представляє і захищає трудові, соціально-економічні права та інтереси працівників в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, у відносинах з керівництвом Центру та об’єднаннями громадян;

бере участь у реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту працівників;

здійснює громадський контроль за виплатою заробітної плати, додержанням законодавства про працю та охорону праці, належних виробничих та санітарно-побутових умов.

 

ІV. Організація навчального процесу

4.1. Організація навчального процесу з функціонального навчання здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Функціональне навчання осіб керівного складу та фахівців органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проводиться відповідно до державного замовлення за рахунок коштів державного бюджету, а суб’єктів господарювання - за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Обсяги державного замовлення формуються ДСНС України на підставі щорічної потреби, визначеної виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) у планах комплектування навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з питань цивільного захисту (далі – план комплектування).

Платні освітні послуги Центр реалізує у порядку та за цінами (тарифами), встановленими нормативно-правовими актами для навчальних закладів, інших установ та закладів системи освіти.

Формування навчальних груп слухачів для навчання на контрактній основі здійснюється Центром на підставі окремих заявок від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій.

 

4.2. Методичний супровід практичної підготовки організовується і проводиться Центром безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях.

 

4.3. Спеціальна підготовка осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, здійснюється Центрами на контрактній основі з підприємствами, установами, організаціями шляхом проведення короткострокових навчальних курсів у групах чисельністю від 5 до 30 осіб.

Тривалість та зміст спеціальної підготовки визначаються відповідними навчальними програмами і встановлюються в обсязі від 16 до 24 навчальних годин.

Комплектування груп із спеціальної підготовки здійснюється відповідно до тематичної направленості навчальних програм.

4.4. Навчальні програми розробляються Центром з дотриманням вимог щодо виділення мінімальної кількості годин на вивчення змісту тем, передбачених у програмах підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, та методики їх викладання в умовах виробництва.

 

  1. Учасники навчального процесу

5.1. Учасниками навчального процесу є слухачі, педагогічні працівники Центру та інші фахівці органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, що залучаються до участі у навчальному процесі.

 

5.2. Слухачі Центру мають право:

безкоштовно користуватися нормативною, навчально-методичною документацією і бібліотечною літературою Центру;

брати участь у роботі конференцій, семінарів і науково-методичній діяльності;

вносити пропозиції щодо удосконалення навчального процесу;

на належний рівень освіти.

 

5.3. Слухачі Центру зобов’язані:

виконувати завдання, передбачені відповідними навчальними програмами;

дотримуватися вимог Статуту та правил внутрішнього розпорядку Центру.

 

5.4. Працівники, особи начальницького складу Центру, які перебувають на посадах педагогічних працівників, користуються всіма передбаченими законодавством правами та гарантіями.

Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.

 

5.5. Педагогічні працівники Центру підлягають атестації відповідно до чинного законодавства.

За результатами атестації визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

 

VІ. Науково-методична діяльність Центру

6.1. Науково-методична діяльність є невід’ємною складовою освітньої діяльності Центру, орієнтована на інноваційну, розробницьку, пошуково-дослідницьку й експериментальну роботу, та здійснюється за такими основними напрямами:

науково-методичне забезпечення функціонування і розвитку структури  Центру;

розроблення, своєчасне удосконалення та погодження із замовниками навчання програм за всіма їх складовими, навчально-методичних матеріалів для різних видів занять, засобів оцінювання успішності слухачів, дидактичної літератури, наочних посібників, технічних засобів навчання, лабораторного обладнання;

методичний супровід підприємств, установ та організацій, що проводять навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях за місцем роботи, навчання та проживання;

дослідницько-експериментальна робота педагогічних працівників та впровадження її результатів у практику діяльності Центру;

стимулювання фахового вдосконалення педагогічних працівників, формування їх готовності до інновацій;

формування та теоретичне обґрунтування системи індивідуальної роботи педагогічних працівників і підготовка їх до атестації.

 

6.2. Методичний супровід навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях забезпечується Центром та передбачає:

консультативно-діагностичну, методичну, інформаційну підтримку діяльності підприємств, установ та організацій, спрямовану на підготовку працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, розроблення та впровадження заходів щодо їх забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами (рекомендації, програми, посібники, куточки тощо);

координацію діяльності базових (опорних) навчальних закладів з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;

створення науково-методичних об’єднань, творчих груп, шкіл педагогічного досвіду, забезпечення поінформованості з питань цивільного захисту викладачів кафедр та циклових комісій вищих навчальних закладів;

методичне забезпечення та моніторинг діяльності консультаційних пунктів з питань цивільного захисту.

 

6.3. Координацію науково-методичної діяльності структурних підрозділів Центру забезпечує центральний методичний кабінет, на базі якого також організовується робота з педагогічними працівниками з підвищення їх кваліфікації на основі пошукових і експериментальних досліджень.

 

6.4. В Центрі здійснюється колективна та індивідуальна методична робота.

Колективними формами роботи є засідання методичних комісій, Дні викладача і майстра виробничого навчання (далі – День професійної майстерності), інструктивно-методичні, показові, відкриті та пробні заняття.

 

6.5. Методичні комісії Центру створюються з метою обговорення і обрання варіантів змісту навчання з короткострокового підвищення кваліфікації, курсового, практичного навчання (навчальних планів, програм, посібників, рекомендацій тощо), форм і методів навчального процесу та способів їх реалізації.

Персональний склад методичних комісій затверджується наказом директора (начальника) Центру. Основний стислий зміст питань, що розглядаються на засіданнях методичних комісій, відображається у відповідному протоколі. До роботи методичних комісій з обговорення методичних розробок, робочих технологічних карт тощо можуть залучатися фахівці органів і підрозділів цивільного захисту, структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій та інші особи в межах їх компетенції. Засідання методичних комісій проводяться щомісяця.

 

6.6. День професійної майстерності планується і проводиться двічі на рік під керівництвом директора (начальника) Центру з метою удосконалення педагогічної майстерності, вироблення єдиних поглядів на методику проведення занять, навчань, тренувань, ефективного використання навчально-матеріальної бази. У ці дні на навчально-матеріальній базі Центру та закріплених за ними базових (опорних) підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах, пожежно-рятувальних частинах, аварійно-рятувальних загонах проводяться показові заняття, навчання, тренування, майстер-класи, тренінги. Організовуються педагогічні читання та лекції з педагогіки і психології, вивчаються фахові матеріали, опубліковані в пресі, доводяться до відома нормативно-правові акти та документи, здійснюється обмін досвідом роботи.

 

6.7. Інструктивно-методичні заняття проводяться найбільш досвідченими педагогічними працівниками з важливих та складних тем занять, питань методики планування і здійснення науково-методичної роботи, впровадження її результатів у навчальний процес, надання консультаційно-методичної допомоги керівництву і фахівцям суб’єктів господарювання щодо навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях.

 

6.8. Показові заняття (лекції, семінари, практичні заняття тощо) проводяться найбільш кваліфікованими педагогічними працівниками з метою показу зразкової організації та передових методик проведення занять, ефективнішого використання технічних засобів навчання, ознайомлення зі зразками техніки, засобами малої механізації та рятувального обладнання, прийомами та способами ведення аварійно-рятувальних робіт.

Відкриті заняття проводяться не рідше одного разу на місяць відповідно до розкладу навчальних занять. Метою їх проведення є здійснення педагогічного контролю, виявлення рівня професійної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, обмін досвідом та надання допомоги педагогічним працівникам в організації та проведенні занять.

Обговорення результатів проведення відкритих занять здійснюється на засіданнях відповідних методичних комісій.

Пробні заняття проводяться за рішенням директора (начальника) Центру новоприйнятими викладачами та майстрами виробничого навчання з метою визначення їх готовності до самостійного проведення занять зі слухачами.

 

6.9. Індивідуальними формами роботи є методичні консультації, наставництво, стажування, самоосвіта.

Самоосвіта керівних та педагогічних працівників включає підвищення рівня знань за фахом, загальної та професійної культури, вивчення передового педагогічного досвіду, участь у науковій та науково-методичній роботі, підготовку доповідей.

 

6.10. Складовими науково-методичної діяльності є діагностика ефективності діяльності навчальних підрозділів Центру, відстеження результатів навчання з основ цивільного захисту і безпеки життєдіяльності у загальноосвітніх навчальних закладах та стану навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах і організаціях, що включає: спостереження, контроль, перевірку, облік, оцінювання, накопичення статистичних даних, їх аналіз, виявлення динаміки освітніх змін, уточнення освітніх програм, коригування навчання, прогнозування подальшого розвитку.

Вивчення стану та результатів викладання, організації навчально-виховного процесу, методичної роботи з питань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності в навчальних закладах проводиться під час перевірок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та за планами органів управління освітою під час підготовки і проведення у закладах освіти Днів цивільного захисту і Тижнів безпеки дитини.

Вивчення стану та методики навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях на підприємствах, в установах і організаціях проводиться під час перевірок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту, а також під час підготовки і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

 

VІІ. Майно Центру

7.1. Майно Центру становлять закріплені за ними матеріальні цінності та оборотні кошти, одержані в установленому законодавством порядку.

 

7.2. Навчальна матеріально-технічна база Центру повинна повністю забезпечувати проведення занять, передбачених навчальним планом і програмами як у стаціонарних умовах, так і за виїзною формою навчання, та включати:

навчальні аудиторії, спеціалізовані, методичні, навчально-консультаційно-методичні кабінети (пункти), лабораторії, натурні (навчально-тренувальні) дільниці, читальну залу;

спеціальну техніку, обладнання, прилади, інструмент, майно цивільного захисту;

адміністративні, допоміжні та культурно-побутові приміщення, що обладнуються і експлуатуються відповідно до безпечних умов праці і навчання;

пересувний навчальний комплекс на базі автомобіля;

навчальні об’єкти.

 

7.3. Місцеві держадміністрації, органи місцевого самоврядування міста Києва закріплюють на праві оперативного управління або передають у власність приміщення, споруди та інше майно, необхідне для забезпечення їх діяльності у сфері навчання керівного складу та фахівців, надання інших освітніх послуг.

 

7.4. Забезпечення Центру пожежно-рятувальною технікою, транспортними засобами спеціального призначення, запасними частинами і матеріалами для проведення ремонту, спеціальним обладнанням та інструментом, навчально-тренувальними засобами, спеціальною літературою, приладами, спорядженням, засобами захисту, засобами для надання домедичної допомоги, форменим одягом відповідно до штатів (штатних розписів), табелів та норм постачання здійснюється ДСНС України.

 

7.5. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів, працівників Центру (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

7.6. Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

 

VІІІ. Порядок звітності, контроль за діяльністю Центру

8.1. Робота Центру організовується за річним планом, що затверджується директором (начальником) Центру.

 

8.2. Діяльність Центру за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту перевіряється ДСНС України під час перевірок територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту та їх ланок.

 

8.3. Директор (начальник) та головний бухгалтер Центру є відповідальними за достовірність бухгалтерської та фінансової звітності.

 

8.4. Аудит та інші види контролю діяльності Центру здійснюються згідно з чинним законодавством.

ІХ. Ліквідація і реорганізація Центру

9.1. Припинення діяльності Центру здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

9.2. У разі ліквідації чи реорганізації Центру особовому складу з числа осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам, які вивільняються, гарантуються їх права згідно з чинним законодавством України.

9.3. У результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Центру активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

 

Х. Порядок внесення змін до Статуту

10.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться згідно з порядком, встановленим законодавством. 

    Твіт