ГоловнаДІЯЛЬНІСТЬІНШІ ПОСЛУГИСпеціальна підготовка
 Версія для друку

Спеціальна підготовка

осіб, що залучаються підприємствами, установами та організаціями  до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки

 

 Статтею  40 Кодексу цивільного захисту України  визначено, що навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях є обов’язковим  і здійснюється за програмами підготовки населення діям у надзвичайних ситуаціях, а також під час проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Особи під час прийняття на роботу та працівники щороку за місцем роботи проходять інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях.

Особи, яких приймають на роботу, пов’язану з підвищеною пожежною небезпекою, мають попередньо пройти спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки, а посадові особи до початку виконання своїх обов’язків і періодично (один раз на три роки) проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Всі вище перелічені  форми навчання працюючого  населення діям у надзвичайних ситуаціях здійснюються спеціально призначеними особами.

Пунктом 14 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 визначено: «Особи, що залучаються підприємствами, установами та організаціями (в тому числі на умовах договору) до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, зобов’язані пройти спеціальну підготовку на територіальних курсах, у навчально-методичних центрах цивільного захисту та безпеки життєдіяльності відповідно до вимог типового положення про них».

Спеціальна підготовки осіб, що проводять  інструктажі, навчання і перевірку знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на підприємствах, в  установах та організаціях міста проводиться навчальними структурними підрозділами  Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва (далі – Центр), що визначено пп. 5 п. 6 Типового положення про територіальні курси, навчально-методичні центри  цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, затвердженого наказом МВС від 16.10.2018р № 835.

Для проведення спеціальної підготовки навчальними структурними підрозділами  Центру розробляються і погоджуються із замовниками програми навчальних курсів із спеціальної підготовки для наступних категорій осіб:

- керівників груп  з курсового або індивідуального навчання працівників за  програмою загальної підготовки;

- осіб, які залучаються до проведення навчання посадових осіб з питань  пожежної підготовки;

- членів комісій з перевірки знань працівників на суб’єктах господарювання

    Твіт