ГоловнаМетодична діяльністьПам’ятки з ЦЗ та БЖДПравила безпеки на уроках природничо-математичного напряму
 Версія для друку

Правила безпеки на уроках природничо-математичного напряму у закладах загальної середньої освіти

 

Робота навчального закладу не може вважатися високоефективною, якщо на першому місці не стоятиме питання створення умов та виконання посадових обов'язків, спрямованих на збереження як власного життя і здоров'я працівників школи, так і життя та здоров'я дітей.

Організація освітнього процесу у закладі освіти повинна відповідати вимогам безпеки відповідно до:

3.jpg

 1. Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001 року № 63.
 2. «Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів», затвердженого наказом МОН України від 20.07.2004 року № 601.
 3. Державних будівельних норм ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», затверджених наказом Державного комітету України у справах містобудування і архітектури від 27.06.1996 року № 117 та введених у дію наказом від 06.08.1997 року №136 з 01.01.1998 року.
 4. «Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України», затверджених наказом МОН України від 15.08.2016 № 974.
 5. «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів», затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09.01.1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10.02.1998 року за № 93/2533.
 6. «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти», затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017  № 1669.
 7. «Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці  та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, організаціях, підприємствах, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки України» затвердженого наказом МОН України від 18.04.2006  № 304.
 8. «Правил безпеки під час проведення навчання з біології в загальноосвітніх навчальних закладах», затверджених наказом МОН України від 15.11.2010 року № 1085.
 9. «Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом МНС України від 16.07.2012 року № 992.
 10. «Правил безпеки під час навчання в кабінетах інформатики навчальних закладів системи загальної середньої освіти», затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 16.03.2004 року № 81, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 17.05.2004 року за № 620/9219.
 11. Листа Міністерства освіти і науки України від 26.04.2013 року № 1/9-305 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі» та інших нормативно-правових атів, визначених чинним законодавством.

Для збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу в закладах середньої освіти необхідно знати й дотримуватися правил безпечної поведінки. Особливе місце у цьому процесі займають інструктажі з питань безпеки життєдіяльності.

Проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності

Відповідно до «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти» (затвердженого наказом МОН України від 26.12.2017  № 16690) обов’язково проводять навчання з питань безпеки життєдіяльності за допомогою системи інструктажів з питань безпеки життєдіяльності. Порядок проведення, тематика та організація проведення інструктажів з безпеки життєдіяльності учнів визначається даним Положенням. Інструктажі з безпеки життєдіяльності з учнями проводять завідувачі кабінету (лабораторії), учителі (викладачі).

Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до закладу освіти здобувача освіти проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службами охорони праці, безпеки життєдіяльності. Його програма та порядок затверджуються наказом керівника закладу освіти. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні тощо, перед початком канікул, а також за межами закладу освіти, де освітній процес пов’язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров’я факторів. Також первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт тощо), нещасних випадків.

Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться із здобувачами освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень, проведення науково-дослідних робіт на навчально-дослідній ділянці тощо).

Реєстрація первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності проводиться в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності, що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, спортзалі тощо

 

Дотримання правил пожежної безпеки та електробезпеки4.jpg

 1. Приміщення кабінетів повинно забезпечуватися первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами належності. Їх технічне обслуговування необхідно здійснювати відповідно до паспортів заводів-виготовлювачів, а також затверджених у встановленому порядку регламентів технічного обслуговування.
 2. Улаштування електромережі в кабінетах природничого циклу (фізики, хімії, біології, математики, географії) повинно відповідати вимогам «Правил будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних електроустановок», затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21.06.2001 р. N 272 (v0272203-01) (ДНАОП 0.00-1.32-01), та інших нормативно-правових актів з охорони праці.
 3. Не дозволяється залишати без нагляду запалені спиртівки, увімкнені електронагрівальні прилади. Після закінчення роботи, треба негайно вимкнути електроприлади та перекрити водопровідні крани.
 4. Приміщення кабінетів необхідно забезпечити планом-схемою евакуації на випадок пожежі та інструкцією щодо заходів пожежної безпеки.
 5. У кабінетах дозволяється користуватися кіно-, відео- та мультимедійною апаратурою за умов, якщо:
 1. Для збору сміття не можна використовувати картонну тару або фанерні ящики, тому що це пожежонебезпечно.

Наприклад, для видалення сміття, битого посуду і відходів хімічних речовин в кабінеті хімії слід мати три посудини: емальоване або керамічне відро з кришкою - для хімічних відходів; пластмасове відро для сміття зі вставним відром і педальним важелем (типу сміттєвого відра) – для паперових відходів і дрібного сміття, на відрі слід прикріпити напис: «Бите скло не кидати»; металеве відро або металеву коробку без кришки з написом «Для битого скла».

 1. Для утилізації відходів кабінетів хімії, біології, фізики (слабкі розчини кислот тощо) рекомендується нейтралізувати їх, і після розбавляння водою виливати в каналізацію. Тверді відходи, які накопичуються в кабінетах після проведення лабораторних робіт, необхідно збирати в окрему тару і ліквідувати в місцях, узгоджених з органами санітарного і пожежного нагляду.

Попередження травматизму під час проведення навчання в кабінетах природничо-математичного напряму

Для безпечного проведення лабораторних і практичних робіт, необхідно особливу увагу звернути на такі моменти:1.jpg

 1. При нагріванні речовин в пробірці або колбі слід їх закріплювати в тримачі для пробірок або в лапці штатива. Упродовж усього процесу нагрівання не дозволяється нахилятися над посудиною і заглядати в неї.
 2. Під час роботи із скляними приладами необхідно користуватися скляними трубками, що мають оплавлені краї.
 3. Слід обережно користуватися приладами, гострими і ріжучими інструментами (скальпелі, ножиці, леза, препарувальні голки, циркуль тощо).
 4. Для безпечного проведення лабораторних і практичних робіт, що передбачають використання небезпечних і шкідливих речовин, важливе значення має використання спецодягу та індивідуальних засобів захисту. Усі учні мають бути забезпечені халатами, захисними рукавичками і захисними окулярами або маскою. У кабінеті слід мати достатню кількість захисних окулярів (або масок), розрахованих на кількість учнів у класі.
 5. Під час демонстрування дослідів педагогу необхідно стежити за справністю приладів. Щоб запобігти травмуванню під час демонстрації, доцільно перед робочим місцем2.jpg, на якому відбувається показ, встановити захисний екран.
 6. Без нагальної потреби та нагляду педагога (лаборанта) не дозволяється допускати учнів до лаборантської (місця зберігання реактивів, приладів тощо).
 7. Якщо при виконанні роботи вчитель або лаборант помітили порушення правил безпеки учнем, учитель повинен зупинити учня і, вказавши на помилку, показати, як правильно працювати.
 8. Кабінети обладнуються аптечкою з набором медикаментів, перев’язувальних засобів та інформацією про місце знаходження і номер телефону найближчого лікувально-профілактичного закладу, де можуть надати кваліфіковану медичну допомогу.

Забезпечення здорових, безпечних умов навчально-виховного процесу, запобігання травматизму його учасників, проведення цілеспрямованої організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності й надалі є основним завданням адміністрації навчальних закладів.

 

Матеріал підготовлено методистом центрального методичного кабінету (безпеки життєдіяльності населення) Центру Наталією Ільченко

    Твіт