ГоловнаНавчанняПерелік категорій осіб, що навчаються в Центрі
 Версія для друку

ПЕРЕЛІК

категорій осіб територіальної підсистеми міста Києва та її ланок єдиної державної системи цивільного захисту, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, які проходять функціональне навчання та навчальні курси за програмою спеціальної підготовки у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва

 

Функціональне навчання проходять:

  - Керівник КМДА та його заступники - в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту (ІДУ ЦЗ).

  - Інші категорії  керівного складу та фахівці  КМР, КМДА, РДА та суб’єктів господарювання -  у Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності міста Києва (НМЦ ЦЗ та БЖД міста Києва), а саме:

№ з/п

Категорія

Тривалість  навчання

(годин)

Періодичність проходження навчання

 

 

а) Функціональне навчання

 

 

І

Від структури КМР та  ВО КМР (КМДА)

 

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п’ять років

1

Керівники структурних підрозділів які забезпечують у межах законодавства виконання завдань цивільного захисту у певній сфері цивільного життя:

- керівники окремих структурних підрозділів  (департамент,  управління, відділ, сектор)

 

45

Примітка: До визначених категорій керівників структурних підрозділів не відносяться:

- керівник Управління з питань цивільного захисту;

- керівники структурних підрозділів, які очолюють регіональні спеціалізовані служби та територіальні формування цивільного захисту міста Києва.

2

Особа, яка виконує обов’язки відповідального секретаря комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій міста Києва.

45

3

Особа, яка виконує обов’язки секретаря комісії з питань евакуації  міста Києва.

45

4

Особи, які очолюють територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту регіонального рівня (м. Києва).

45

 

 

 

 

 

 

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

5

Заступники осіб, які очолюють територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту регіонального рівня (м. Києва).

45

6

Особи, які очолюють територіальні формування цивільного захисту м. Києва та їх структурні підрозділи (додаток 1)

18

7

Працівники чергово-диспетчерської служби ВО УМР (КМДА 

18

8

Особи, які входять до складу регіональних спеціалізованих служб та територіальних формувань цивільного захисту м. Києва і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки

18

9

Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту ВО КМР (КМДА).

18

10

Керівники підприємств, установ і організацій,  які знаходяться  в підпорядкуванні Департаментів та Управлінь ВО КМР (КМДА)

27

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

11

Керівники установ поза структурою КМДА (проходять навчання як керівники СГ).

27

 

 

б) Спеціальна підготовка

 

 

1

Керівники груп з курсового або індивідуального навчання за програмою загальної підготовки працівників структурних підрозділів КМДА

18

 

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

2

Особи, що залучаються  до проведення інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної  та техногенної безпеки працівників структурних підрозділів КМДА

18

ІІ

 

Від районних в  місті Києві державних адміністрацій

 

 

1

Керівники районних в місті Києві державних адміністрацій.

45

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на п’ять років

2

Заступники керівників районних в місті Києві державних адміністрацій.

45

3

Керівники окремих структурних підрозділів (управління, відділи сектори) районних в місті Києві державних адміністрацій.

 Примітка: До визначених категорій керівників структурних підрозділів не відносяться:

-          шатні посадови особи з питань цивільного захисту;

-          особи, які очолюють місцеві спеціалізовані служби цивільного захисту районних в місті Києві державних адміністрацій та територіальні формування цивільного захисту районів м. Києва.

до 45

4

Особи, яка виконують обов’язки відповідальних  секретарів комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районних в місті Києві державних адміністрацій.

до 45

5

Особи, які виконують обов’язки секретарів комісій з питань евакуації районних в місті Києві державних адміністрацій.

до 45

6

Особи, які очолюють територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня  (районних у місті Києві державних адміністрацій).

до 45

 

 

 

 

 

 

 

 перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

7

Заступники осіб, які очолюють територіальні спеціалізовані служби цивільного захисту місцевого рівня  (районних у місті Києві державних адміністрацій).

до 45

8

Особи, які очолюють територіальні формування цивільного захисту районних в місті Києві державних адміністраціях  та їх структурні підрозділи

18

9

Працівники чергово-диспетчерської служб районних в місті Києві державних адміністрацій.

18

10

Особи, які входять до складу місцевих спеціалізованих служб та територіальних формувань цивільного захисту районних в місті Києві державних адміністрацій і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки.

18

11

Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд цивільного захисту районних в місті Києві державних адміністрацій.

18

12

Особи, відповідальні за роботу консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування.

18

 

 

б) Спеціальна підготовка

 

1

Керівники груп з курсового або індивідуального навчання за програмою загальної підготовки працівників структурних підрозділів РДА

18

2

Особи, що залучаються  до проведення інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної  та техногенної безпеки працівників структурних підрозділів РДА

18

ІІІ

 

Від суб’єктів господарювання незалежно від їх підпорядкування, форми власності та виду діяльності

 

 

1

Керівники суб’єктів господарювання, установ, у тому числі:

до 27

 

 

 

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

 

СГ, що віднесені до категорії особливої важливості

СГ, що віднесені до однієї із категорій ЦЗ, крім категорії особливої важливості

СГ з чисельністю працюючих 50 і більше осіб за умови продовження ним виробничої діяльності в особливий період

СГ з чисельністю працюючих 50 і більше осіб за умови експлуатації хоча б одного об’єкта підвищеної небезпеки

інших суб’єктів господарювання

закладів вищої освіти

закладів загальної середньої та професійної  (професійно-технічної) освіти

закладів дошкільної освіти

2

Заступники керівників суб’єктів господарювання, функціональні обов’язки яких пов’язані із забезпеченням цивільного захисту.

до 27

3

Особи, на яких покладені обов’язки  відповідальних  секретарів комісій з питань надзвичайних ситуацій;

18

4

Особи, на яких покладені обов’язки  секретарів комісій з питань евакуації

18

5

 Особи, на яких покладені обов’язки посадової особи з питань цивільного захисту (за відсутності окремої штатної одиниці) на суб’єктах господарювання, в установах

18

6

Особи, які очолюють спеціалізовані служби цивільного захисту, утворені суб’єктами господарювання

18

7

Особи, які очолюють об’єктові формування цивільного захисту, утворені суб’єктами господарювання

18

8

 

Особи, які очолюють структурні підрозділи територіальних формувань цивільного захисту:

18

міста Києва

районних в місті Києві державних адміністрацій

9

 

Працівники диспетчерських служб суб’єктів господарювання, у власності або у користуванні яких є хоча б один об’єкт підвищеної небезпеки

18

10

Особи, які входять до складу об’єктових спеціалізованих служб та формувань цивільного захисту і які залучаються до організації та проведення робіт з дегазації, дезактивації територій і об’єктів, інших видів спеціальної обробки, дозиметричного контролю та радіаційно-хімічної розвідки

18

11

Інженерно-технічні працівники, які очолюють ланки, групи тощо з обслуговування захисних споруд суб’єктів господарювання

18

 

б) Спеціальна підготовка

 

 

1

 

Керівники груп з курсового або індивідуального навчання за програмою загальної підготовки працівників суб’єктів господарювання 

18

у перший рік призначення на посаду і в подальшому один раз на три роки

2

 

Особи, що залучаються  до проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної  та техногенної безпеки працівників

на суб’єктах господарювання 

18

 

    Твіт