ГоловнаНОРМАТИВНА БАЗАПЕРЕЛІК НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ
 Версія для друку

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів та організаційно-розпорядчих документів, що регламентують діяльність Центру

 

ЗАКОНОДАВЧІ ТА ІНШІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ
 1. Конституція України https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/print1183527767615714
 2. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VIhttps://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5403%D0%B0-17
 3. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n1235

 1. Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» від 10.02.1998 №103/98-ВР

https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/103/98-%D0%B2%D1%80/page

 1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII        https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

 

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 1. Постанова КМУ від 26.06.2013р. № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту» https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/443-2013-%D0%BF
 2. Постанова КМУ від 26.06.2013р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» https://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/444-2013-%D0%BF
 3. Постанова КМУ від 23.10.2013р. № 819 «Про затвердження Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/819-2013-%D0%BF
 4. Постанова КМУ від 09.10.2013р. № 738 «Про затвердження Порядку ведення обліку надзвичайних ситуацій» https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/738-2013-%D0%BF
 5. Постанова КМУ від 09.10.2013р. № 787 «Про затвердження Порядку утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту» https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/787-2013-%D0%BF
 6. Постанова КМУ від 30.10.2013р. № 841 «Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або
 7. Постанова КМУ від 09.01.2014р. № 11 «Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/11-2014-%D0%BF . (Із змінами ПКМУ № 659 від 17.07.2019р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/659-2019-%D0%BF  )
 8. Постанова КМУ від 16.12.2015 р. № 1052 «Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій» https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248721664
 9. Постанова КМУ від 08.07.2015 № 469 «Про затвердження Положення про спеціалізовані служби цивільного захисту» https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/469-2015-%D0%BF (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1158 від 27.12.2018 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1158-2018-%D0%BF#n2 )
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 року №409 «Про затвердження Типового положення про регіональну та місцеву комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/409-2015-%D0%BF
 11. Постанова КМУ від 27.09.2017р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/733-2017-%D0%BF
 12. Постанова КМУ від 10.03.2017 № 138 «Про деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту» https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/138-2017-%D0%BF
 13. Постанова КМУ від 28.03.2018 р. № 230 «Про внесення змін до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/230-2018-%D0%BF
 14. Постанова КМУ від 26.07.2018 р. № 592 «Про внесення змін до Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/592-2018-%D0%BF#n2

 

 

Накази МВС, МОЗ, ДСНС України

 

Накази МВС
 1. Наказ МВС України від 21.10.2014 р. №1112 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1398-14
 2. Наказ МВС України від 16.10.2018р. №835 «Про затвердження Типового положення про територіальні курси цивільного захисту та безпеки життєдіяльності, навчально-методичні центри цивільного захисту та безпеки життєдіяльності». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1256-18

 

 1. Наказ МВС України від 23.04.2019 р. № 302 «Про деякі питання організації навчального процесу з функціонального навчання» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0501-19#n4

 

 

Накази МОЗ

 

 1. Наказ МОЗ України від 16.06.2014р. №398 «Про затвердження порядків надання домедичної допомоги особам при невідкладних станах». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-14
 2. Наказ МОЗ України від 29.03.2017 № 346 «Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0346282-17

 

 

Накази МОН
 1. Наказ МОН України від 21.11.2016 № 1400 «Про затвердження Положення про функціональну підсистему навчання дітей дошкільного віку, учнів та студентів діям у надзвичайних ситуаціях (з питань безпеки життєдіяльності) єдиної державної системи цивільного захисту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. За № 1623/2975 https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1623-16

 

 

Накази ДСНС
 1. Наказ ДСНС України від 12.07.2016 № 335 «Про затвердження Примірного переліку документів з питань цивільного захисту, що розробляються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання».
 2. Наказ ДСНС України від 11.03.2013 № 75 «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положень про структурний підрозділ з питань цивільного захисту місцевої державної адміністрації» https://www.dsns.gov.ua/files/2013/3/13/75-1.pdf
 3. Наказ ДСНС України від 08.08.2014р. №458 «Про внесення змін до Програми загальної підготовки працівників підприємств, установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях»https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/46068.html
 4. Наказ Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 29.01.2014 № 44 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань» https://www.dsns.gov.ua/ua/Nakazi/62103.html
 5. Наказ ДСНС України від 15.07.2016 № 340 «МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з розроблення положень про структурні підрозділи з питань цивільного захисту місцевих державних адміністрацій» http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodichnih-rekomendacii-doc276803.html
 6. Наказ ДСНС України від 02.03.2017 № 132 «Про затвердження Плану заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи Державної служби України з надзвичайних ситуацій» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN029049.html
 7. Додаток до листа ДСНС від 08.07.2019 р. № 16-9577/163 «Рекомендації щодо проектування, введення в експлуатацію, експлуатації та технічного обслуговування (супроводження) територіальних (місцевих) автоматизованих систем централізованого оповіщення».
 8. Наказ ДСНС від 12.2019 № 738 «Про затвердження організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020-2021 роки»

 

 

ДБН, ДСТУ
 1. ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборони». http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN68419.html
 2. ДБН Б 1.1-5:2007 «Склад, Зміст, Порядок розроблення, Погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час у містобудівній документації» http://profidom.com.ua/b-1/b-1-1/1177-dbn-b-1-1-52007-persha-chastina-sklad-zmist-poradok-rozroblenna-pogodzhenna-ta-zatverdzhenna-rozdilu-inzhenerno-tehnichnih-zahodiv-civilnogo-zahistu-civilnoji-oboroni-na-osoblivij-period-u-mistobudivnij-dokumentaciji
 3. ДСТУ-Н Б Б.1.1-19:2013 «Настанова з виконання розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у містобудівній документації на мирний час» https://undicz.dsns.gov.ua/files/2015/9/9/DSTU_2_redakciya_09_09_15.pdf
 4. ДСТУ Б А.2.2-7:2010 «Розділ інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об’єктів. Основні положення» http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN54625.html
 5. ДСТУ 5058:2008Національний стандарт України Безпека у надзвичайних ситуаціях
 6. ДК 019:2010 НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ КЛАСИФІКАТОР НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ https://www.ts.lica.com.ua/b_text.php?type=3&id=595634&base=1
    Твіт