ГоловнаГРОМАДЯНАМКОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПУНКТИ ПРИ ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 Версія для друку

Консультаційні пункти з питань цивільного захисту при органах місцевого самоврядування

На виконання пункту 28 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26 червня 2013р. № 444 в редакції ПКМУ № 592-18 місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування міста Києва для проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань поведінки в умовах надзвичайних ситуацій серед населення, що не зайняте у сферах виробництва та обслуговування утворюються консультаційні пункти з питань цивільного захисту.

Консультаційні пункти з питань цивільного захисту створюються при житлово-експлуатаційних організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування(житлово-експлуатаційні дільниці Керуючих компаній з обслуговування житлового фонду районів міста Києва,  житлово-будівельні кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних житлових будинків тощо).

Для організації діяльності консультаційних пунктів  керівниками житлово-експлуатаційних організацій  призначаються особи, відповідальні за їх роботу.

Головними завданнями консультаційних пунктів є:

Відповідно до покладених на консультаційні пункти головних завдань вони забезпечують:

- дій в умовах надзвичайних ситуацій та проявів терористичних актів;

- застосування засобів індивідуального та колективного захисту;

- надання першої медичної само- та взаємодопомоги постраждалим;

- поведінки в несприятливих побутових і нестандартних ситуаціях;

- забезпечення особистої та колективної безпечної життєдіяльності в різні пори року;

Навчальну матеріально-технічну базу консультаційного пункту з питань цивільного захисту складають:

окреме приміщення, призначене для проведення роз’яснювальної консультаційної роботи щодо дій в разі виникнення аварій, катастроф, стихійних лих, імовірних для конкретної території та надання практичної допомоги мешканцям регіону у самостійній підготовці за загальною програмою навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Інформаційно-просвітницька література підбирається(відпрацьовується) з врахуванням місцевих умов, особливостей регіону. Приміщення оснащується  наочними засобами навчання, спеціальною літературою, навчальними посібниками та іншим майном, необхідним для навчання;

інформаційно-довідковий куточок з питань цивільного захисту, що забезпечує доступне доведення до мешканців певної території необхідної інформації  з питань цивільного захисту та повідомлень, розроблених на основі аналізу особливостей місцевих умов та ймовірних місцевих небезпек, які можуть спричинити надзвичайні ситуації;

Через консультаційні пункти та відповідні системи оповіщення керівники потенційно небезпечних об’єктів надають постійну і оперативну інформацію населенню, яке проживає в зонах можливого ураження, а також про стан їх захисту, порядок дій в аварійних ситуаціях та методи і способи забезпечення безпеки людей при аваріях.


  1. І.ГАВРИЛЮК Методичні рекомендації з упорядкування роботи консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях міста Києва. - К.: НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва, 2020.-168 с. Документ

 

  1. Н.ІЛЬЧЕНКО Збірник методичних матеріалів для тематичного оформлення консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях міста Києва. - К.:НМЦ ЦЗ та БЖД м. Києва, 2020.- 60с. Документ

 

  1. ЗРАЗОК 1 ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО КУТОЧКА З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Документ

 

  1. ЗРАЗОК 2 ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО КУТОЧКА З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Документ
    Твіт